Achtergrond informatie

Waarom lezen zo heerlijk is

Pijlers van interactief taalonderwijs

Link met Piramide

Link met BoekStart

Link met BoekStart

BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

BoekStart voor baby’s is een programma in de Bibliotheek dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken.
BoekStart in de kinderopvang richt zich op 0-4-jarigen en professionals in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

BoekStart werkt aan deskundigheidbevordering van medewerkers in bibliotheek en kinderopvang. Het handboek Interactief voorlezen met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters sluit goed aan op de BoekStarttraining Interactief voorlezen. Kijk hier voor de BoekStarttrainingen.

BoekStart wordt in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek.

disclaimer